Nu lid worden!

Nieuws en actualiteiten

Nieuwe voorzitter

Datum: 18/10/2012

Nadat hij gedurende 33 jaar als voorzitter de ijsvereniging heeft gediend, heeft Simon Verhoeven te kennen gegeven zich terug te willen trekken. Tijdens de ledenvergadering van 4 december jongstleden werd Marcel van Buul ...

De scheidende voorzitter werd namens de vereniging door penningmeester Gerrit Nijhof bedankt en ontving als blijk van waardering een attentie en een bloemetje. Ook werd een jubilaris in het zonnetje gezet: Cor van Dommelen vierde zijn 40-jarig jubileum als lid van het bestuur van de ijsvereniging.

Ijsclub Vosbergen
Ijsbaan gesloten