Nu lid worden!

Nieuws en actualiteiten

Inning contributie

Datum: 02/11/2013

Sinds kort kan de contributie worden geïnd door middel van automatische incasso. Een groot aantal leden heeft er inmiddels al voor gekozen een machtiging af te geven aan de IJsclub. De penningmeester is daar erg blij mee want dat bespaart veel tijd en werk. 

Niettemin hebben nog veel leden er niet voor gekozen een incassomachtiging te verstrekken aan de ijsvereniging.

Het bestuur van de IJsclub Vosbergen doet nogmaals een dringend beroep op de leden die dit nog niet hebben gedaan, om alsnog de ontvangen machtigingskaart in te vullen en terug te sturen. Het maakt de jaarlijkse verspreiding van de lidmaatschapskaarten een stuk eenvoudiger en goedkoper.

Mocht u besluiten alsnog een machtiging te willen verstrekken en bent u de machtigingskaart kwijt, dan kunt u ook het inschrijfformulier hiervoor gebruiken. U doet de vereniging er een groot plezier mee!

Ijsclub Vosbergen
Ijsbaan gesloten